PORTFOLIO

PUBLICATIONS

Essay (in finnish):
“Ajatuksia väreistä ja taiteesta”
Kulttuurilehti Akpé 1/2022 s. 47

Väri liittyy kiinteästi valoon, ja jokaisella fyysisellä asialla on yhtenä ominaisuutenaan väri. Valon värit muodostavat todellisuuden ympärillemme. Valo ”värisee” merkitystä ympärilleen, muodostaen näkemämme värin.

Väri on minulle valon tunnetta. Niin luonnossa, taiteessa, tieteessä ja arjessa värit viestivät aina jotain. Ne sisältävät merkityssisältöjä ja symboleja, joita vastaanotetaan ja tulkitaan ja niihin reagoidaan. Kenties meissä kaikissa on sisällä valoa ja siksi myös reagoimme valoon ja väreihin kuten kaikki muukin
elollinen tekee.

Read the full text here

Master of thesis (in finnish):
“Harmonisten mittasuhdejärjestelmien historia, soveltaminen ja nykytila”
Tampere University 2018

Filosofia järjestyksen ja mittojen kauneudesta on seurannut ihmisten maailmankuvaa jo varhaisista Egyptin ajoista lähtien. Harmoniaoppi on ollut arkkitehtuurin perustana pitkään, ja niin ihmiskehon kuin luonnonkin järjestystä on sovellettu rakentamisen mittoihin. Klassisen arkkitehtuurin voidaan nähdä perustuneen nimenomaan harmonian tavoittelulle. Nykyajan arkkitehtuurissa moduulimitoitusta ja mittastandardeja ei kuitenkaan enää liitetä suhdekauneuteen, vaikka estetiikan ja arkkitehtuurin tutkimuksissa etsitään yhä vastauksia mittaharmonialle ja modernille kauneuskäsitykselle.

Tässä diplomityössä tutkitaan, miten harmoniaoppia on käytetty arkkitehtisuunnittelussa, ja olisiko perusteltua hyödyntää sitä rakentamisessa edelleen. Työssä verrataan estetiikan ehdoilla toimivia mittajärjestelmiä Suomessa käytössä oleviin mitoituskäytäntöihin ja pohditaan harmonian merkitystä nykyajan yhteiskunnassa ja arkkitehtuurissa. Tutkimusmetodina työssä on kirjallisuuskatsaus ja vertaileva analyysi. Diplomityö jakaantuu metodien myötä kahteen osaan – historialliseen kirjallisuuskatsaukseen ja valikoitujen mittajärjestelmien sekä referenssikohteiden analysointiin.

Read the full text here