PORTFOLIO

Upcoming exhibition

Värit soivat meissä sisäisesti / The colors that play within us 1.-30.8.2023 @ Galleria Promenade, Kulttuuritalo Fokus, Raasepori

I N S T A L L A T I O N S

Putoava valo / Falling light -installation
7.6.-30.7.2023 @ Purkutaidetalo Pinni47, Tampere

I N S T A L L A T I O N S

K u l u m a
A four-dimensional exhibition about time and its relativity
Hirvitalo, Tampere 24.9.-16.10.2022

The inspiration for the Kuluma -exhibition was to evoke the different senses, feelings and thoughts with which humans perceive the passage of time. The exhibition consisted of three installations that each had a different basis for exploring the theme. However, in each room the spectator was in direct interaction with the space and in certain ways changes its being.

The Frequency of a Moment (2022)

In the piece one is momentarily positioned on the wavelengths of a ray of light wandering through infinity. The installation had the visible spectrum of a light beam traveling at great speed made observable. As the spectator moved within the space, they either moved towards low frequencies and the long-wave red or towards high frequencies and the short-wave blue.


3,9 x 3,5 x 2,4 meters
(length x wide x height)
painted acrylic

F E E L I N G
C O L O R
– S E R I E S

Series comprises personal experiences about color and colorful emotions. Feeling color -series consists of paintings, drafts and poems.

Kukaan ei oo sulle tarpeeks (2020)
90 x 65 cm
acrylic on canvas

Iloo putoo (2021-2023)
180 x 120 cm
oil on canvas

Pieces of this series have been presented in the following:

Strong emotions 1.-8.10.2021 @ TR2 Finlayson, Tampere (solo/group show, part of Tampere Design & Architecture Week) • Glowing with the autumn tints 25.9.-14.10.2021 @ Galleria Fogga, Helsinki (group) • African vibes & color sketches 1.-30.5.2021 @ Galleria Koppelo, Tampere (solo) • Feeling colour through space & time 1.-30.11.2020 @ Ateljee Pyynikki, Tampere (solo)

P U B L I C A T I O N S

(in finnish)

Ajatuksia väreistä ja taiteesta
Essee, Kulttuurilehti Akpé 1/2022 s. 47

Väri liittyy kiinteästi valoon, ja jokaisella fyysisellä asialla on yhtenä ominaisuutenaan väri. Valon värit muodostavat todellisuuden ympärillemme. Valo ”värisee” merkitystä ympärilleen, muodostaen näkemämme värin.

Väri on minulle valon tunnetta. Niin luonnossa, taiteessa, tieteessä ja arjessa värit viestivät aina jotain. Ne sisältävät merkityssisältöjä ja symboleja, joita vastaanotetaan ja tulkitaan ja niihin reagoidaan. Kenties meissä kaikissa on sisällä valoa ja siksi myös reagoimme valoon ja väreihin kuten kaikki muukin
elollinen tekee.

Koko essee luettavissa täältä


Harmonisten mittasuhdejärjestelmien historia, soveltaminen ja nykytila
Diplomityö, Tampereen yliopisto 2018

Filosofia järjestyksen ja mittojen kauneudesta on seurannut ihmisten maailmankuvaa jo varhaisista Egyptin ajoista lähtien. Harmoniaoppi on ollut arkkitehtuurin perustana pitkään, ja niin ihmiskehon kuin luonnonkin järjestystä on sovellettu rakentamisen mittoihin. Klassisen arkkitehtuurin voidaan nähdä perustuneen nimenomaan harmonian tavoittelulle. Nykyajan arkkitehtuurissa moduulimitoitusta ja mittastandardeja ei kuitenkaan enää liitetä suhdekauneuteen, vaikka estetiikan ja arkkitehtuurin tutkimuksissa etsitään yhä vastauksia mittaharmonialle ja modernille kauneuskäsitykselle.

Tässä diplomityössä tutkitaan, miten harmoniaoppia on käytetty arkkitehtisuunnittelussa, ja olisiko perusteltua hyödyntää sitä rakentamisessa edelleen. Työssä verrataan estetiikan ehdoilla toimivia mittajärjestelmiä Suomessa käytössä oleviin mitoituskäytäntöihin ja pohditaan harmonian merkitystä nykyajan yhteiskunnassa ja arkkitehtuurissa. Tutkimusmetodina työssä on kirjallisuuskatsaus ja vertaileva analyysi. Diplomityö jakaantuu metodien myötä kahteen osaan – historialliseen kirjallisuuskatsaukseen ja valikoitujen mittajärjestelmien sekä referenssikohteiden analysointiin.

Diplomityö ladattavissa täältä